haber

Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler Paneli Antalya Diplomasi Forumu’nda Gerçekleştirildi

Antalya Diplomasi Forumu’nda düzenlenen ‘Düzenden Karmaşaya? Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler’ başlıklı panelde, uluslararası sistemin geleceği ele alındı. Panelde, uluslararası sistemin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Konuşmacılar, mevcut düzenin eksikliklerini ve değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.